August 14, 2010

cahaya solat' Sesungguhnya solat merupakan cahaya yang memancar dari hati seorang Mukmin, menerangi wajahnya dan memantul ke seluruh anggota badannya. Ia adalah cahaya yang dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk ke jalan keselamatan bagi orang-orang yang mencari keredhoan-NYA. Ia merupakan cahaya yang dijadikan alat bagi seseorang Mukmin untuk berjalan di tengah-tengah manusia di mana dengannya orang tersebut dapat melihat perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Solat juga merupakan cahaya yang akan memancar di hadapan dan di sebelah kanan orang yang mengerjakannya pada hari Kiamat nanti. '

~kalam insan Soleh~

No comments: