November 5, 2011

lebih dekat kepada AllahJika Allah bermaksud membuka mata hati seorang hamba, maka Dia akan membuatnya sibuk melayani-Nya dalam berbagai urusan lahiriah dan mencintai-Nya dalam berbagai urusan batiniah. Mengimani Allah berarti mencintai-Nya. Kenikmatan iman dimaksudkan untuk mendidik hati dan mengetahui alam gaib. Buah yang diharapkan dari iman adalah jiwa dermawan, hati yang tenang, dan pekerti yang baik kepada makhluk.

Dan salah satu "kebiasaan" Allah adalah menyesuaikan jalan keluar sebanding dengan kesulitan: seberat kefakiran, sebesar itu pula kekayaan; seukuran kehinaan, seukuran itu pula keagungan; seukuran kesulitan, seukuran itu pula kemudahan. Islam menganjurkan manusia untuk kembali kepada Allah dalam segala hal, bergantung kepada-Nya dalam setiap keadaan, lebur dalam Allah dari segala hal, beroleh petunjuk Allah dalam segala hal, dan berilmu luas.

Sungguh, ketika Allah ingin menyampaikan sang hamba kepada-Nya, Dia "menghadapi" hamba-Nya pertama kali dengan cahaya manisnya amalan lahiriah, yakni maqam Islam. Sesudah ia beroleh petunjuk untuk beramal, bersungguh-sungguh di dalamnya, dan merasakan rasa manisnya, Dia menghadapinya dengan cahaya manisnya amalan batiniah, yakni maqam iman, yang meliputi ikhlas, jujur, tenang, betah dengan Allah, dan sebagainya-ringkasnya, sang hamba "lebih dekat kepada Allah."

Dan nikmat agama paling besar yang sangat perlu disyukuri adalah nikmat Islam, iman, dan makrifat. Mensyukurinya adalah meyakini bahwa nikmat itu adalah anugerah dari Allah tanpa perantara, tanpa daya, dan tanpa kekuatan. Allah berfirman: Tetapi Allah membuatmu cinta pada keimanan dan menjadikan iman indah dalam hatimu serta menjadikanmu benci kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan (QS 49:7). Kemudian Dia berfirman: Sebagai karunia dan nikmat Allah (QS 49:9).

November 3, 2011

pembukaan kepada yang ghaibDengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Apabila seorang hamba Allah SWT itu diuji oleh Allah, maka mula-mulanya dia akan cuba melepaskan dirinya dari ujian atau cubaan yang menyusahkannya itu. Jika ia tidak berjaya, ia akan meminta pertolongan dari orang lain seperti raja-raja atau orang-orang yang berkuasa, orang-orang dunia, orang-orang hartawan dan jika ia sakit ia akan pergi meminta pertolongan doctor atau bomoh. Jika ini pun tidak berjaya, maka kembalilah ia menghadapkan wajahnya kepada Allah SWT dan memohon sambil merayu kepadaNya. Selagi ia boleh menolong dirinya, dia tidak akan meminta pertolongan orang lain. Selagi pertolongan orang lain didapatinya, dia tidak akan meminta pertolongan Allah SWT.

Jika dia tidak dapat pertolongan Allah, maka berterusanlah ia merayu, sembahyang, berdoa dan menyerahkan dirinya dengan penuh harapan dan cemas terhadap Allah SWT. Allah SWT tidak akan menerima rayuannya sehingga dia memutuskan dirinya dengan keduniaan. Setelah putuslah dia dengan hal-hal keduniaan, maka ketentuan dan kerja Allah akan terzahir melalui orang itu dan lepaslah ia dari hal-hal keduniaan. Tinggallah padanya ruh sahaja.

Pada peringkat ini tidaklah nampak olehnya melainkan kerja atau perbuatan Allah SWT den tertanamlah dalam hatinya kepercayaan yang sebenar-benarnya tentang tauhid ( keEsaan Allah). Pada hakikatnya tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah SWT tidak ada baik dan tidak ada jahat, tiadan rugi dan tiada untung, dan tidak ada faedah dan tiada anugerah dan tidak ada sekatan, tidak terbuka dan tidak tertutup, mati dan hidup, mulia dan hina, kaya dan papa, bahkan segala-galanya adalah dalam ‘tangan’ Allah.

Hamba Allah itupun seperti bayi dipangkuan ibunya atau seperti orang mati yang sedang mendiamkan diri atau seperti bola dikaki pemain bola, melambung, bergolek ke atas, ke tepi dan ke tengah, senantiasa berubah tempat dan kedudukan. Dan tidak ada pada dirinya upaya dan daya. Maka lenyaplah ia keluar dari dirinya dan masuk ke dalam lakuan Allah SWT semata-mata.

Si hamba Allah yang begini tidak nampak yang lain kecuali Allah dan perbuatan-perbuatanNya. Tidak ada yang didengar dan diketahuinya kecuali Allah. Jika ia melihat sesuatu, maka dilihatnya perbuatan atau kerja Allah. Jika ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka didengarnya perkataan-perkataan Allah dan jika ia mengetahui sesuatu, maka diketahuinya melalui pengetahuan Allah. Ia akan dianugerahi dengan anugerah Allah. Beruntunglah dia, kerana hampirnya dengan Allah. Beliau akan diperhias dan dimuliakan.

Redhalah dia dengan Allah. Bertambah hampirlah dia dengan Tuhannya. Bertambahlah cintanya dengan Allah.Bertambalah seronoknya dalam mengenang Allah. Terdirilah ia ‘di dalam Allah’. Allah akan memimpinnya dan menghiasinya dengan pakaian cahaya ilmu Allah dan terbukalah kepadanya hijab yang melindunginya dari rahsia-rahsia Allah Yang Maha Agung. Beliau mendengar dan mengingat hanya dari Allah Yang Maha Tinggi. Sentiasalah dia bersyukur dan sembahyang ke hadrat Allah SWT.
(Pembukaan kepada yang ghaib -Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani)

June 9, 2011

derita dunia

Abul Laits berkata;

'siapa yang yakin akan mati
maka seharusnya bersiap sedia menghadapinya
dengan melakukan 3amal yang soleh (baik) dan meninggalkan 3amal kejahatan (dosa),
sebab ia tidak mengetahui bilakah datangnya mati itu kepadanya ,
sedang Nabi s.a.w. telah menerangkan pada umatnya
supaya mereka benar-benar bersiap-siap untuk menghadapinya
dan supaya mereka sanggup bersabar dan tabah menghadapi penderitaan dunia
sebab penderitaan dunia itu termasuk seksa dunia
sedang seksa dunia ini jauh lebih ringan dibanding dengan seksa akhirat

sedang maut termasuk dari seksa akhirat.'


June 3, 2011

4 perkara tuk keselamatan 3amal


Seorang hakim berkata:

untuk keselamatan suatu 3amal berhajat pada empat macam:

Ilmu pengetahuan, sebab amal tanpa ilmu, lebih banyak salahnya daripada benarnya (tepatnya).

Niat, sebab tiap amal bergantung kepada niatnya. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. : 'sesungguhnya semua amal tergantung pada niat, dan yang dianggap bagi tiap orang apa yang niatkan. '

Sabar, supaya dapat melaksanakan amal itu dengan baik dan sempurna, thuma`ninah dan tidak keburu.

Tulus ikhlas, sebab 3amal tidak akan diterima tanpa ikhlas.(petikan dari terjemahan kitab 'Tanbihul-Ghofilin' imam Abu al-Laits as-Samarqandy)

March 31, 2011

zikir 2#

' tidak dimungkiri bahwa hati itu dapat berkarat seperti berkaratnya besi dan perak. alat yang dapat membersihkan hati berkarat adalah zikir. zikir dapat membersihkan hati berkarat sehingga dapat berubah menjadi bening seperti cermin yang bersih. apabila seseorang meninggalkan zikir, hatinya akan berkarat. dan apabila dia berzikir, hatinya akan bersih.'


~ibnu al-Qayyim al-jauziyyah~

March 30, 2011

zikir 1#

'zikir bagi hati adalah umpama air bagi ikan,

bagaimana keadaan ikan apabila berpisah daripada air?'

~ibnu Taimiyyah~

February 9, 2011

doa 6#


Rasulullah saw. pernah bersabda;

“Ya Allah
aku memohon kepada-Mu kebaikan seluruhnya
sama ada pada masa sekarang mahupun pada masa akan datang.
Sama ada yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui.
Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan seluruhnya
yang sekarang dan yang akan datang,
yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui.”


(HR Ibnu Majah)

February 6, 2011

adab dan doa tidur nabiAl-Bara’ bin ‘Azib ra., beliau berkata: “Sesungguhnya Nabi SAW bila berbaring di tempat tidurnya, baginda akan meletakkan telapak tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan, lalu berdoa:

Rabbi qinii ‘adzaabaka yawma tab’atsu ‘ibaadaka (Ya Tuhanku, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Kau bangkitkan selur
uh hamba-Mu).”
[HR. At-Tirmidzi]

Hudzaifah pula meriwayatkan: “Bila Rasulullah SAW berbaring di tempat tidurnya, maka baginda berdoa:

Allahumma bismika amuutu wa ahyaa (Ya Allah, dengan Asma-Mu aku mati dan aku hidup).

February 5, 2011

kematian


'setiap orang pasti tidak terlepas daripada dua perkara;

jika dia tidak mati mengejut, pasti dia terkena penyakit yang datang tiba-tiba. oleh sebab itu, bertaqwalah kalian kepada Allah. hati-hati dan bersiap sedialah untuk menghadapi kejutan-kejutan yang akan datang dari Tuhan kita semua.

sesungguhnya doktor dengan ilmu kedoktoran dan ubat yang dia miliki, tidak akan mampu untuk menolak kematian yang telah tiba waktunya.

bagaimana dia mampu menolak kematian padahal dia juga akan mati kerana penyakit yang dahulu dia pernah berjaya mengubati pesakit.

orang yang mengubati, yang diubati, pembawa ubat, penjual dan pembeli ubat, semuanya pasti akan mati.'


~hasan al-basri~

February 3, 2011

doa 5#


doa Rasulullah sallallahu 3alaihi wa sallam

'ya allah,
berilah hati dan jiwaku keupayaan berbuat taqwa, dan bersihkanlah hati dan jiwaku. kurniakanlah kepadanya kemajuan dan peningkatan (daripada segala cacat cela),kerana
Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan hati dan jiwaku serta memberinya kemajuan dan peningkatan. Engkaulah pemelihara, pembimbing, dan Kekasih hati dan jiwaku.'


~hadits sohih~

mengingat kematian' Barangsiapa yang sentiasa memperbanyakkan mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga pekara; iaitu segera bertaubat, hati yang qana3ah (menerima rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan hati yang terbuka)dan rajin beribadah.

Bagi orang yang melupakan kematian pula, ia akan dirugikan dengan tiga perkara, iaitu menangguh-nangguhkan taubatnya, tidak menerima rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan penuh kerelaan dan bermalas-malasan dalam melakukan amal ibadah.'

~min kalam solehiin~

January 26, 2011

dan langit pun berbunyi..." Langit berbunyi dan memang layak jika ia berbunyi. Demi Dzat yang jiwa Muhammad s.a.w dalam genggaman-Nya, tidak ada sejengkal pun tempat di langit, melainkan dipenuhi oleh sekumpulan malaikat yang bersujud, menyucikan Allah dan memuji-Nya. "

(hadits riwayat Ibnu Mardawih daripada Anas bin Malik r.a)

January 12, 2011

mampukah kita tertawa?' ...kita tertawa. padahal kita tidak tahu bahwa ALLAH mendapati sebahgian amal kita dan DIA berkata : " AKU tidak menerima sesuatu pun dari kalian. "..

celakalah engkau wahai manusia! apakah engkau memiliki kekuatan untuk memerangi ALLAH?

sungguh, orang yang maksiat kepada ALLAH itu berarti dia telah memerangi-NYA..'

~hasan al-basri~