February 9, 2011

doa 6#


Rasulullah saw. pernah bersabda;

“Ya Allah
aku memohon kepada-Mu kebaikan seluruhnya
sama ada pada masa sekarang mahupun pada masa akan datang.
Sama ada yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui.
Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan seluruhnya
yang sekarang dan yang akan datang,
yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui.”


(HR Ibnu Majah)

No comments: