February 3, 2011

mengingat kematian' Barangsiapa yang sentiasa memperbanyakkan mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga pekara; iaitu segera bertaubat, hati yang qana3ah (menerima rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan hati yang terbuka)dan rajin beribadah.

Bagi orang yang melupakan kematian pula, ia akan dirugikan dengan tiga perkara, iaitu menangguh-nangguhkan taubatnya, tidak menerima rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan penuh kerelaan dan bermalas-malasan dalam melakukan amal ibadah.'

~min kalam solehiin~

No comments: