February 3, 2011

doa 5#


doa Rasulullah sallallahu 3alaihi wa sallam

'ya allah,
berilah hati dan jiwaku keupayaan berbuat taqwa, dan bersihkanlah hati dan jiwaku. kurniakanlah kepadanya kemajuan dan peningkatan (daripada segala cacat cela),kerana
Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan hati dan jiwaku serta memberinya kemajuan dan peningkatan. Engkaulah pemelihara, pembimbing, dan Kekasih hati dan jiwaku.'


~hadits sohih~

No comments: