June 9, 2011

derita dunia

Abul Laits berkata;

'siapa yang yakin akan mati
maka seharusnya bersiap sedia menghadapinya
dengan melakukan 3amal yang soleh (baik) dan meninggalkan 3amal kejahatan (dosa),
sebab ia tidak mengetahui bilakah datangnya mati itu kepadanya ,
sedang Nabi s.a.w. telah menerangkan pada umatnya
supaya mereka benar-benar bersiap-siap untuk menghadapinya
dan supaya mereka sanggup bersabar dan tabah menghadapi penderitaan dunia
sebab penderitaan dunia itu termasuk seksa dunia
sedang seksa dunia ini jauh lebih ringan dibanding dengan seksa akhirat

sedang maut termasuk dari seksa akhirat.'


June 3, 2011

4 perkara tuk keselamatan 3amal


Seorang hakim berkata:

untuk keselamatan suatu 3amal berhajat pada empat macam:

Ilmu pengetahuan, sebab amal tanpa ilmu, lebih banyak salahnya daripada benarnya (tepatnya).

Niat, sebab tiap amal bergantung kepada niatnya. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. : 'sesungguhnya semua amal tergantung pada niat, dan yang dianggap bagi tiap orang apa yang niatkan. '

Sabar, supaya dapat melaksanakan amal itu dengan baik dan sempurna, thuma`ninah dan tidak keburu.

Tulus ikhlas, sebab 3amal tidak akan diterima tanpa ikhlas.(petikan dari terjemahan kitab 'Tanbihul-Ghofilin' imam Abu al-Laits as-Samarqandy)