June 9, 2011

derita dunia

Abul Laits berkata;

'siapa yang yakin akan mati
maka seharusnya bersiap sedia menghadapinya
dengan melakukan 3amal yang soleh (baik) dan meninggalkan 3amal kejahatan (dosa),
sebab ia tidak mengetahui bilakah datangnya mati itu kepadanya ,
sedang Nabi s.a.w. telah menerangkan pada umatnya
supaya mereka benar-benar bersiap-siap untuk menghadapinya
dan supaya mereka sanggup bersabar dan tabah menghadapi penderitaan dunia
sebab penderitaan dunia itu termasuk seksa dunia
sedang seksa dunia ini jauh lebih ringan dibanding dengan seksa akhirat

sedang maut termasuk dari seksa akhirat.'


No comments: