June 3, 2011

4 perkara tuk keselamatan 3amal


Seorang hakim berkata:

untuk keselamatan suatu 3amal berhajat pada empat macam:

Ilmu pengetahuan, sebab amal tanpa ilmu, lebih banyak salahnya daripada benarnya (tepatnya).

Niat, sebab tiap amal bergantung kepada niatnya. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. : 'sesungguhnya semua amal tergantung pada niat, dan yang dianggap bagi tiap orang apa yang niatkan. '

Sabar, supaya dapat melaksanakan amal itu dengan baik dan sempurna, thuma`ninah dan tidak keburu.

Tulus ikhlas, sebab 3amal tidak akan diterima tanpa ikhlas.(petikan dari terjemahan kitab 'Tanbihul-Ghofilin' imam Abu al-Laits as-Samarqandy)

No comments: