August 1, 2009

Apa yang kamu risaukan?Apa yang kamu risaukan?

:: Kalau yang kamu risaukan itu berkenaan rezekimu...

" Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu." adz-Dzaariyat(51):22

" Dan Tuhanku, yang DIA memberi makan dan minum kepadaku." asy-Syu3arok(26):79

" Sesungguhnya ALLAH DIAlah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh." adz-Dzaariyat(51):58


:: Kalau yang kamu risaukan itu berkenaan jodohmu...

" Dan segala sesuatu KAMI ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran ALLAH." adz-Dzaariyat(51):49

" Dan ALLAH menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian DIA menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan)..." Faatir(35):11:: Kalau yang kamu risaukan itu berkenaan segala musibah yang menimpamu...

" ALLAH akan menghapuskan apa yang DIA kehendaki dan menetapkannya (apa yang DIA kehendaki)dan di sisi-NYAlah terdapat ummul kitab (luh mahfuz)." ar-Ra3d(13):39

" Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin ALLAH, dan barangsiapa yang berIman kepada ALLAH, nescaya DIA akan memberi petunjuk kepada hatinya dan ALLAH Maha Mengetahui segala sesuatu." at-Taghobuun(64):11


:: Kalau yang kamu risaukan itu berkenaan dosa-dosa dan kesalahanmu...

" Maka segeralah kamu berlari (kembali) kepada menta3ati ALLAH." adz-Dzaariyat(51):50

" ...Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk..." Huud():114:: dan kalau yang kamu risaukan itu berkenaan matimu...

" Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin ALLAH, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya..." ali-Imron(3):145

"...dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan)dalam kitab (luh mahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu bagi ALLAH adalah mudah." Faatir(35):11


-rkukaudya-


gambar diambil dari sini

No comments: