October 29, 2009

Empat Sifat Manusia

Ja3far bin Muhammad berkata: ' Aku hairan kepada orang-orang yang tertimpa oleh EMPAT PERKARA, bagaimana mungkin mereka dapat melupakan empat perkara yang lain.

Aku hairan kepada orang yang ditimpa kesedihan, mengapa mereka tidak mengucapkan;
" Tidak ada TUHAN selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim." (al-Anbiyaak:8)

Sedangkan ALLAH s.w.t telah berfirman:
" Maka, Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman." (al-Anbiyaak:88)


Aku hairan kepada orang-orang yang ditimpa ketakutan mengapa mereka tidak mengucapkan;
" Cukuplah ALLAH sebagai pelindung kami sedangkan ALLAH adalah sebaik-baik pelindung." (ali-Imron:174)

sedangkan ALLAH s.w.t telah berfirman:
" Maka, mereka kembali dengan ni3mat dan kurnia yang besar dari ALLAH, sedangkan mereka tidak mendapat bencana apa-apa." (ali-Imron:174)


Aku hairan kepada orang-orang yang menghadapi tipudaya, mengapa mereka tidak mengatakan;
" Dan aku menyerahkan urusanku kepada ALLAH." (al-Mukmin:44)

sedangkan ALLAH telah menyatakan:
" Maka, ALLAH telah memeliharanya dari kejahatan tipudaya mereka." (al-Mukmin:45)


Aku hairan kepada orang yang menginginkan sesuatu, mengapa mereka tidak mengatakan:
" Masya ALLAH, tidak ada kekuatan kecuali dengan ALLAH." (al-Kahfi:39)

sedangkan ALLAH s.w.t telah mengatakan:
" Mengapa kamu tidak mengatakan waktu memasuki kebun; 'Masya ALLAH, tidak ada kekuatan kecuali dengan ALLAH.'" (al-Kahfi:39)

No comments: